Dags att tänka på den särskilda löneskatten

Publicerad måndagen den 21 november 2016

Som arbetsgivare betalar du 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. För att kunna beräkna löneskatten behövs löneskatteunderlag.

Du som arbetsgivare ansvarar för redovisningen till Skatteverket. För att kunna beräkna löneskatten behövs ett löneskatteunderlag, som är en sammanställning av de pensionsförmåner som ska lönebeskattas. Den särskilda löneskatten redovisas på inkomstdeklarationen.

Löneskatteunderlag för de olika tjänstepensionerna

  • Löneskatteunderlag för ITP 1 och ITPK skickas ut i slutet av december av Collectum.
  • För ITP 2 hämtar du själv löneskatteunderlaget i Alectas internetkontor.
  • För Avtalspension SAF-LO beräknar du själv underlaget för skatten genom att summera de belopp som företaget har betalat för pensionspremier till Fora. Du hittar beloppen på slutavräkningen för föregående år, som kommer på fakturan från Fora i februari nästa år.