Om en anställd råkat ut för en arbetsskada

Publicerad tisdagen den 23 juni 2015

Den kollektivavtalade försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger den anställde möjlighet att få ersättning i samband med en arbetsskada.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är ett komplement till ersättningen från Försäkringskassans arbetsskadeersättning och den gäller för både arbetare och tjänstemän. Den anställde anmäler själv till AFA Försäkring som betalar ut ersättningen.
Den anställde kan få ersättning om han eller hon:

  • råkar ut för ett olycksfall på arbetet
  • råkar ut för ett olycksfall under färden till eller från arbetet
  • drabbas av en arbetssjukdom
  • drabbas av smittsam sjukdom

Som arbetsgivare har du några saker att göra och tänka på när en anställd råkat ut för en arbetsskada.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?