Möjlighet för arbetsgivaren att anmäla försäkringsfall till AFA Försäkring

Publicerad måndagen den 18 maj 2015

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att det ska vara möjligt för arbetsgivaren att anmäla försäkringsfall för arbetare till AFA Försäkring. Detta gäller sjukförsäkringen (AGS) och Premiebefrielseförsäkringen.

Förändringarna som gäller från den 1 maj 2015 innebär inte någon skyldighet för arbetsgivare att anmäla försäkringsfall, men en möjlighet att hjälpa den anställde arbetaren med anmälan. Arbetsgivaren kan göra en anmälan till AFA Försäkring för sjukförsäkringen (AGS) och Premiebefrielseförsäkringen. Sedan tidigare har arbetsgivaren möjlighet att göra anmälan för Föräldrapenningtillägget (FPT).

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?