Kollektivavtalade försäkringar - bra hjälp vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Publicerad onsdagen den 4 februari 2015

I bland kan du som arbetsgivare vara tvingad att säga upp anställda när arbetsbrist uppstår på företaget. Detta är förstås en besvärlig situation - både för den anställde och arbetsgivaren. De kollektivavtalade försäkringarna ger extra stöd till de anställda vid omställningen, vilket också underlättar för dig som arbetsgivare.

Kollektivavtalade försäkringar vid arbetsbrist

I de kollektivavtalade försäkringarna ingår en omställningsförsäkring som  underlättar omställningen för den anställda och arbetsgivaren vid en uppsägning som sker på grund av arbetsbrist. För tjänstemän finns TRR Trygghetsrådet och för arbetare Trygghetsfonden TSL.

Bra information om uppsägning vid arbetsbrist:

Här finns information för dig som arbetsgivare, som vill veta mer vad du ska göra och vilken hjälp du kan få vid arbetsbrist.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?