Tillfällig ändring gällande ersättning från Trygghetsrådet

Publicerad måndagen den 28 oktober 2013

När du som arbetsgivare säger upp en tjänsteman på grund av arbetsbrist kan denne få ersättning från TRR Trygghetsrådet, så kallad Avgångsersättning (AGE). Nu införs en tillfällig ändring så att tjänstemannen även kan få rätt till AGE när anställningen upphör vid en övertalighetssituation men utan att uppsägning gjorts.

Enligt Omställningsavtalet kan omställningstid även ges till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning skett. Om det klart framgår att den anställde slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist.

En motsvarande möjlighet för rätt till Avgångsersättning (AGE) införs nu tillfälligt. Det gäller anställningar som enligt överenskommelse upphör på grund av arbetsbrist efter den 29 augusti i år. Denna möjlighet kommer att finnas under ett år. Eller till dess parterna dessförinnan gör en ändring med motsvarande innehåll direkt i omställningsavtalet.

Rätt till Avgångsersättning (AGE) när anställningen upphör utan att uppsägning gjorts förutsätter en överenskommelse mellan företaget och den anställde. Företaget och lokal fackförening ska vara överens om att det finns en övertalighet vid företaget, vilket skall styrkas med skriftlig dokumentation.

Läs mer om den tillfälliga ändringen på Trygghetsrådets hemsida.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?