Artiklar taggade med Socialförsäkring

Här hittar du senaste nytt från oss. Vi uppdaterar dig med vad som händer hos oss och inom området kollektivavtalad försäkring och pension. Tips! Håll koll genom att att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 1. Staten förlänger ansvaret för sjuklönekostnader

  Det statliga stödet för att täcka arbetsgivarens sjuklönekostnader på grund av coronaviruset förlängs med två månader till 31 juli.

 2. Karensavdrag ersätter karensdagen

  Den första januari 2019 kommer karensdagen i sjukförsäkringen och sjuklönelagen att ersättas av ett karensavdrag.

 3. Regeländringar inom Socialförsäkringen 2018

  Under 2018 införs nya regler i Socialförsäkringen, varav några är extra viktiga för arbetsgivaren att känna till. Bland annat blir arbetsgivaren skyldig att...

 4. Tänk på att du har möjlighet att ansöka om Arbetsplatsnära stöd hos Försäkringskassan

  Du som är arbetsgivare kan få bidrag för köp av utredningar som kan förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete...

 5. Beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader

  Senast 31 maj fattar Försäkringskassan beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader till de arbetsgivare som har redovisat sjuklönekostnader för 2015.

 6. Utbetalning av ersättning höga sjuklönekostnader

  Vårt företag har rätt till Försäkringskassans ersättning för de sjuklönekostnader som vi hade under förra året. När krediterar Skatteverket vårt företags...

 7. Ekonomiskt stöd och ersättningar - arbetsgivarens möjligheter

  Som arbetsgivare har du möjlighet att ansöka om olika ekonomiska stöd och ersättningar i samband med till exempel rehabilitering av anställda eller höga...

 8. Ansökan om bidrag arbetsplatsnära stöd

  Du som arbetsgivare kan söka bidrag för inköp av utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för anställda att komma tillbaka i...

 9. Beslut att öka stödet till arbetsgivare för att förebygga sjukdomsfall

  Sjukfrånvaron i Sverige fortsätter att stiga. Regeringen har därför beslutat att ge Försäkringskassan i uppdrag att utvärdera och öka stödet till arbetsgivar...

 10. Försäkringskassan förenklar för företagare

  Försäkringskassan har gjort det lättare för företagare att få koll på sitt eget försäkringsskydd i socialförsäkringen. När man ringer in till Försäkringskass...

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?