Kollektivavtalad försäkring

De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar den allmänna pensionen och socialförsäkringarna. De ger de anställda ett extra skydd och stöd vid olika händelser. Du som arbetsgivare ansvarar för att teckna och betala försäkringarna, som ger trygghet och är en värdefull anställningsförmån.

Genom ett medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är ditt företag vanligtvis bundet av ett kollektivavtal. I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna kollektivavtalade försäkringar för de anställda. Samma skyldighet gäller för arbetsgivare som har slutit kollektivavtal med ett fackförbund, så kallade hängavtalsföretag.

De kollektivavtalade försäkringarna gäller för både anställda arbetare och tjänstemän. Försäkringarna för arbetare tecknas hos Fora och för tjänstemän hos både Fora och Collectum.

Arbetsgivare som inte har något kollektivavtal eller hängavtal kan frivilligt teckna motsvarande avtalsförsäkringar för sina anställda via Fora, men inte via Collectum. Det är du som arbetsgivare som betalar och tecknar försäkringarna för dina anställda.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

Det här ingår i det kollektivavtalade försäkringspaketet

Se filmen om vad som ingår i det kollektivavtalade försäkringspaketet för dina anställda. 

De kollektivavtalade försäkringarna

Läs mer om de försäkringar som ingår i de kollektivavtal som gäller för arbetare respektive tjänstemän.