Hängavtal

Ett hängavtal betyder att en arbetsgivare har slutit kollektivavtal med ett fackförbund. Det innebär som regel att du som arbetsgivare ska teckna kollektivavtalad försäkring och pension för dina anställda. Vår guide hjälper dig att göra rätt när det gäller försäkringarna.

Vad är ett hängavtal?

Ett hängavtal innebär att en arbetsgivare har slutit kollektivavtal med ett fackförbund. Då är arbetsgivaren som regel skyldig att teckna kollektivavtalade försäkringar, där tjänstepension för de anställda ingår.

Teckna kollektivavtalad försäkring och pension

Beroende på om du har anställda arbetare eller tjänstemän gäller olika försäkringar och tjänstepensionslösningar.

Arbetare ska anmälas till:

Fora

Tjänstemän ska anmälas till: 

Fora och Collectum

 

För vem ska företaget teckna försäkringar?

Hängavtal med ett fackförbund inom LO för arbetare

När företaget har tecknat ett hängavtal med ett fackförbund inom LO ska man teckna ett försäkringsavtal med Fora. Det innebär att arbetsgivaren ska teckna försäkring för alla anställda arbetare. I detta fall omfattas även de anställda tjänstemännen av arbetskadeförsäkringen TFA, som ingår i försäkringsavtalet med Fora.

Hängavtal med ett fackförbund inom PTK för tjänstemän

Om företaget har tecknat ett hängavtal med ett fackförbund inom PTK  tecknar man ett försäkringsavtal med Fora och ett pensioneringsavtal med Collectum för de anställda tjänstemännen. I detta fall är företaget även skyldig att försäkra och rapportera alla anställda arbetare till Fora. Den anställde arbetaren omfattas då av Foras försäkringsavtal, förutom Omställningsstödet.

Kostnader

Kostnaden för försäkringar och tjänstpension är densamma för företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund och för företag som har hängavtal, med ett undantag. Premien för Omställningsförsäkring arbetare och Omställningsavtal tjänstemän är högre för företag med hängavtal.