Företagarens och VDs försäkringsskydd

De kollektivavtalade försäkringarna omfattar inte automatiskt egenföretagare, VD och delägare i aktiebolag. Som arbetsgivare kan du frivilligt teckna kollektivavtalad försäkring och pension eller andra försäkringslösningar för denna grupp, som också kallas frikretsen.

Företag med kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för samtliga anställda. Den så kallade frikretsen - egenföretagare, VD och delägare i aktiebolag - omfattas inte automatiskt av försäkringarna. Undantaget är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som gäller för alla.

Som arbetsgivare kan du frivilligt teckna teckna kollektivavtalad försäkring och pension eller andra försäkringslösningar för frikretsen.

Som frikrets räknas

  • I enskild firma – ägaren
  • I handelsbolag – samtliga ägare
  • I kommanditbolag – komplementären
  • I aktiebolag – VD och aktieägare med minst en tredjedel av aktierna själv eller sammanräknat med barn, make/maka och förälder. För delägare med mindre andel finns möjlighet att efter ansökan beviljas undantag från att anslutas till de kollektivavtalade försäkringslösningarna. Make/maka till företagare räknas alltid som företagare, om han eller hon också är verksam i bolaget. Detta gäller oavsett bolagsform. Sambo, som är verksam i företaget och som har gemensamt barn med företagaren kan söka undantag från avtalsförsäkringarna. Undantag söks hos ITP-nämnden hos Collectum eller Försäkringsnämnden hos Fora.

Skyddet genom socialförsäkringen

Företagare i aktiebolag, som får lön från bolaget, betraktas som arbetstagare och omfattas av lagen om sjuklön de första 14 kalenderdagarna.

Egenföretagare omfattas inte av reglerna för sjuklön. För egenföretagare gäller endast sjukpenning och sjukersättning. Sjukanmälan ska göras till Försäkringskassan, som även betalar ut sjukpenningen. Som egenföretagare gäller en grundläggande karanstid på sju dagar.

Tips - hos Försäkringskassan har du möjlighet att få snabbare information som är anpassad till dig som företagare. När du ringer Försäkringskassans kundcenter uppger du ”företagare”, då styrs samtalet till rätt handläggare.

Kompletterande försäkringsskydd

Som arbetsgivare kan du frivilligt teckna försäkringar och tjänstepension för VD och delägare. Försäkringsskyddet kan lösas via Fora eller ITP-planen via Collectum eller genom individuell försäkring hos valfritt försäkringsbolag.

För att egenföretagare ska kunna teckna försäkring via Fora måste företaget antingen ha tecknat försäkringsavtal med Fora för anställda eller ha tecknat ett så kallat grundavtal. Grundavtalet innebär att företagaren omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och när företaget anställer arbetare i företaget omfattas dessa av samtliga AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO. Premien för grundavtalet är 200 kr per år.

För att teckna ITP via Collectum krävs kollektivavtal.

Arbetslöshetsförsäkring kan tecknas genom medlemskap i en arbetslöshetskassa för företagare.

Olika val för företagare och VD