Teckna försäkring och tjänstepension för de anställda

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda. Genom försäkringarna får du som arbetsgivare trygghet genom att du säkerställt att de anställda har ett bra försäkringsskydd. För de anställda innebär försäkringarna trygghet vid olika händelser i livet.

Vilka företag måste teckna försäkringar och tjänstepension?

Företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är vanligtvis bundet av ett kollektivavtal. I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för de anställda. Detsamma gäller för företag som har slutit kollektivavtal med fackförbund, så kallade hängavtalsföretag. 

Att teckna försäkring och tjänstepension

Beroende på om du har anställda arbetare eller tjänstemän gäller olika försäkringar och tjänstepensionslösningar.

Läs mer om att teckna försäkring vid medlemskap i en arbetsgivarorganisation

Läs mer om att teckna försäkring vid hängavtal med ett fackförbund

Företagarens och VDs försäkringsskydd

De kollektivavtalade försäkringarna omfattar inte automatiskt egenföretagare, VD och delägare i aktiebolag. Arbetsgivaren kan frivilligt teckna kollektivavtalad försäkring och pension eller andra försäkringslösningar för denna grupp.

Information till de anställda

Försäkringarna är en värdefull anställningsförmån som ger de anställda extra trygghet. Vi har material som du som arbetsgivare kan använda för att informera om vad som ingår i försäkringsskyddet.

Företag som saknar kollektivavtal

Företag som saknar kollektivavtal har möjlighet att teckna försäkringsavtal hos Fora, så kallat frivilligt avtal.