Premie för deltidspension och flexpension

Ett flertal kollektivavtalsområden har kommit överens om att införa en premie för deltidspension som arbetsgivaren ska avsätta till de anställda. Inom Almegas avtal för tjänstemän kallas deltidspension för flexpension. Premiens storlek beror på vilket kollektivavtal arbetsgivaren omfattas av.

Komplettering till tjänstepensionen

Deltidspensionspremien innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdas befintliga avtalspension.

Premiens storlek

Deltidspensionspremiens storlek beror på vilket kollektivavtal arbetsgivaren omfattas av. Fora fakturerar deltidspensionspremien för arbetare och Collectum för tjänstemän.

Gäller för arbetare

Deltidspensionspremien kan gälla för samtliga arbetare, även de som är under 25 år. Storleken på premien, som beräknas på samma underlag som Avtalspension SAF-LO, varierar för de olika avtalsområdena. Fora debiterar premien.

Gäller för tjänstemän

För tjänstemän som omfattas av ITP 1 betalas den kompletterande premien från och med den månad tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden före 65 år. För tjänstemän som omfattas av ITPK betalas den kompletterande premien till och med månaden före 65 år.

Collectum fakturerar deltidspensionspremier som en komplettering till ITPK och ITP 1. På fakturan specificeras premien som "Deltidspensionspremie".