Ekonomiskt stöd och ersättningar

Som arbetsgivare har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd och ersättning i samband med till exempel anställdas rehabilitering. AFA Försäkring och Försäkringskassan erbjuder olika former av stöd.

Stöd för rehabilitering - AFA Försäkring

Som arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda arbetare genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd - Försäkringskassan

Du som är arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget syftar till att förebygga och förkorta anställdas sjukfrånvaro och kan användas för att utreda, planera, genomföra och följa upp rehabiliteringsåtgärder.

Ersättning för höga sjuklönekostnader - Försäkringskassan

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Bidrag till arbetshjälpmedel - Försäkringskassan

Försäkringskassan kan ge bidrag till arbetshjälpmedel. Bidraget kan betalas ut till arbetsgivaren eller den anställda.