ITP för tjänstemän

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension. Privata arbetsgivare med kollektivavtal betalar ITP för sina anställda tjänstemän. Tjänstepensionen ITP innehåller förutom ålderspension även sjukpension och skydd till efterlevande vid dödsfall.

Tjänstepensionen ITP

ITP är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän som har förhandlats fram av PTK och Svenskt Näringsliv. ITP innehåller två avdelningar, ITP 1 och IPT 2.

ITP 1 - premiebestämd ålderspension

ITP 1 gäller för tjänstemän födda 1979 eller senare. Nya företag tillämpar normalt ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. Premiebestämd ålderspension innebär att premien är bestämd på förhand, men inte storleken på pensionen. Premien är en viss procent av den anställdas lön. Det här innehåller ITP 1:

  • Ålderspension. Den anställda kan välja sparform och förvaltare.
  • Återbetalningsskydd. I ITP-valet kan den anställde välja återbetalningsskydd som säkrar kapitalet till familjen om den anställda avlider.
  • Familjeskydd
  • ITP Sjukpension

Läs mer om IPT 1 för tjänstemän

ITP 2 - förmånsbestämd ålderspension

ITP 2 gäller för tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Förmånsbestämd ålderspension innebär att storleken på pensionen är förutbestämd, men inte företagets premiekostnad. Pensionen är en viss procent av den anställdas lön, som ger ett fast pensionsbelopp per månad.

Det här innehåller ITP 2:

  • Ålderspension. I ITP 2 finns även en premiebestämd kompletterande del ITPK, i vilken den anställda själv kan välja sparform och förvaltare. När den anställda gör ITPK-valet kan denne också välja återbetalningsskydd och familjeskydd som kan ge familjen ersättning vid dödsfall.
  • ITP Sjukpension
  • Familjepension

Läs mer om ITP 2 för tjänstemän

Collectum är knutpunkt för ITP

Collectum är länken mellan arbetsgivarna som betalar pensionspremierna, tjänstemännen som har tjänstepensionen ITP, och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna.

Avstå från ITP-planen

Om tjänstepension redan tecknats för de tjänstemän som är anställda när kollektivavtalet träder i kraft finns möjlighet att behålla den genom att avstå från ITP-planen. Det är dock viktigt att detta avstående görs hos Collectum. Avstående ska anmälas på speciell blankett till Collectum inom sex månader från tidpunkten för kollektivavtalet.

Egna företagare och VD

Det finns ingen skyldighet för företag att teckna ITP för egenföretagare eller VD, men de kan omfattas och det är vanligt att företagen tecknar en försäkringslösning även för dessa.

Informera de anställda om ITP

Tjänstepensionen ITP är en värdefull förmån för de anställda, som du som arbetsgivare betalar för. På vår sida med informationsmaterial till anställda kan du ladda ner information om ITP.