Gäller det här mig?

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda. Olika försäkringar gäller beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman. Finfa informerar och stöttar dig som är arbetsgivare i alla frågor om försäkringarna.

Vår information riktar sig till:

  • Företag som har kollektivavtal med ett arbetsgivarförbund
  • Företag som har kollektivavtal med ett fackförbund (hängavtal)
  • Dig som ansvarar för och hanterar företagets kollektivavtalade försäkringar

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna kollektivavtalad försäkring och pension för de anställda. Detsamma gäller för arbetsgivare som har slutit kollektivavtal med ett fackförbund, så kallade hängavtalsföretag. Arbetsgivaren ansvarar för att teckna och betala försäkringarna.

Finfa.se informerar arbetsgivare om kollektivavtalad försäkring och pension. Vi hjälper dig som ansvarar och hanterar dessa frågor på företaget.

Kollektivavtalad försäkring och pension har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Finfa är en del av Svenskt Näringsliv och har som uppdrag att informera och stötta arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden i alla frågor om kollektivavtalad försäkring och pension.