Avtalspension SAF-LO för arbetare

Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension. Privata arbetsgivare med kollektivavtal betalar Avtalspension SAF-LO för sina anställda arbetare. Förutom ålderspension innehåller avtalspensionen även premiebefrielse och en möjlighet för den anställda att välja både återbetalnings- och familjeskydd.

Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är en tjänstepension för privatanställda arbetare. Den ingår i de kollektivavtalade försäkringar för arbetare som har förhandlats fram av LO och Svenskt Näringsliv. Avtalspensionen för arbetare innehåller:

  • Ålderspension inklusive premiebefrielse och en mölighet för den anställda att välja efterlevandeskydd.

Läs mer om Avtalspension SAF-LO för arbetare.

 

Fora administrerar

Fora administrerar och fakturerar arbetsgivaren för Avtalspension SAF-LO. En gång per år skickar Fora ett pensionsbesked till den anställda som innehåller information om  pensionskapitalet, inbetalda pensionspremier och de val som den anställda gjort.

Annan pensionslösning

Arbetsgivaren kan träffa överenskommelse med lokal facklig organisation eller med arbetaren om annan pensionslösning än Avtalspension SAF-LO. Lokal överenskommelse ska godkännas centralt och sedan meddelas till Fora. Överenskommelse med arbetaren ska godkännas av Pensionsnämnden hos Fora.

Egna företagare och VD

Det finns ingen skyldighet för företag att teckna Avtalspension SAF-LO för egenföretagare eller VD, men de kan omfattas och det är vanligt att företagen tecknar en försäkringslösning även för dessa.