Arbetsgivarens ansvar för de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att teckna och betala de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen.

Kollektivavtal och försäkringar för de anställda

Företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är vanligtvis bundet av ett kollektivavtal. I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för de anställda.

Detsamma gäller för arbetsgivare som har slutit kollektivavtal med ett fackförbund, så kallade hängavtalsföretag. Försäkringarna för arbetare tecknas hos Fora och för tjänstemän hos både Fora och Collectum.

Vilka på företaget ska ha försäkringar och tjänstepension?

Företag med kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för samtliga sina anställda. De kollektivavtalade försäkringarna omfattar inte egna företagare och VD i aktiebolag. Undantaget är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som gäller för alla.

Läs om hur du tecknar kollektivavtalad försäkring och pension