Om oss

Finfa är en del av Svenskt Näringsliv. Vi erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning. Kollektivavtalad försäkring och pension har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

Finfa informerar arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden om både allmän och kollektivavtalad försäkring och pension för de anställda. Vi hjälper och stöttar dig att göra rätt när det gäller försäkringarna genom en fullmatad hemsida med information och material, arbetsgivarservice via telefon och personliga möten, informationsträffar och webinars.

Vårt uppdrag

Finfa erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalade försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.

Kollektivavtalade försäkringar och pension har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

Medlemsorganisationer

Föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar är arbetsgivareförbund, branschföreningar eller andra sammanslutningar av företag. Några medlemsorganisationer har förenat arbetsgivar- och branschrollen.

De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.