Arbetsgivarens kom-i-håg när en anställd är sjuk

När en anställd är sjuk finns det flera saker som arbetsgivaren behöver göra och tänka på. De kollektivavtalade försäkringarna komplettar ersättningen från Försäkringskassan.

När det gäller den kollektivavtalade sjukförsäkringen för arbetare så ska den anställda själv anmäla och söka ersättning hos AFA Försäkring.

För tjänstemän gäller att den anställda får en kollektivavtalad sjuklön, som arbetsgivaren betalar ut. Vid längre tids sjukdom har den anställda rätt till ITP sjukpension från Collectum.

Reglerna för karensavdrag och sjukintyg har förändrats tillfälligt med anledning av coronaviruset.

Läs hela checklistan för vad som gäller när en anställd är sjuk.

Checklista sjukdom