Staten förlänger ansvaret för sjuklönekostnader

Det statliga stödet för att täcka arbetsgivarens sjuklönekostnader på grund av coronaviruset förlängs med två månader till 31 juli.

Under sjuklöneperioden ska arbetsgivaren betala ut sjuklön till den anställda som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Läs mer om denna och andra tillfälliga förändringar i den allmänna sjukförsäkringen hos Försäkringskassan.