Tillfälliga förändringar i den allmänna sjukförsäkringen

Karensavdraget slopas tillfälligt och staten tar alla sjuklönekostnader under april och maj. Dessutom avskaffas kravet på läkarintyg de första 21 dagarna när en anställd är sjuk.

Med anledning av coronaviruset har det beslutats om flera åtgärder kring den allmänna sjukförsäkringen:

  • Mellan den 11 mars och 31 maj slopas karensavdraget tillfälligt. Arbetsgivaren gör karensavdrag på vanligt sätt och betalar därefter sjuklön fram till dag 14. Den anställda söker ersättning från Försäkringskassan i efterhand.
  • Staten tar alla sjuklönekostnader under april och maj. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställda, men ersätts retroaktivt genom skattekontot.
  • Från den 27 mars avskaffas kravet på läkarintyg tillfälligt. För dig som arbetsgivare innebär det att du inte behöver administrera ett läkarintyg från den anställda för att betala sjuklön, och den anställda kan vara hemma från jobbet upp till 21 dagar utan läkarintyg.

Mer information finns hos Försäkringskassan och Regeringen.

Tips - vi har en samlad information www.finfa.se/corona om de tillfälliga förändringar som påverkar bland annat arbetsgivarens hantering av försäkringar enligt lag och kollektivavtal.