Inkomstbasbeloppet för 2021

Nästa år höjs inkomstbasbeloppet med 1400 kronor.

2021 års inkomstbasbelopp är beräknat till 68 200 kronor. Beloppet beräknas av Pensionsmyndigheten på uppdrag av regeringen.

Prisbasbeloppen för nästa år är redan fastställda av regeringen. Inkomstbasbeloppet ska fastställas formellt inom kort.

Läs mer om basbeloppen och hur de används.