Tips - tänk på lönerapporteringen till Fora

Har ditt företag nyanställt eller minskat personalstyrkan under året? Vid löneförändringar är det bra att uppdatera företagets totala preliminära lönesummor hos Fora.

Genom att uppdatera de preliminära lönesummorna vid förändringar får företaget så korrekta fakturor som möjligt. Fakturorna från Fora baseras på preliminära lönesummor, alltså de löner som företaget räknar med att betala ut till både arbetare och tjänstemän under året. 

Vid företagets slutliga lönerapportering till Fora i januari räknas den slutliga kostnaden ut för försäkringar och tjänstepension för föregående år.

Se vår film eller läs checklistan som beskriver hur lönerapporteringen till Fora går till.

Checklista lönerapportering Fora