Så hanterar Åbro Bryggeri arbetsskador

Lotta Samuelsson är HR-generalist och arbetsmiljökoordinator på Åbro Bryggeri i Vimmerby. I sitt dagliga arbete stöter hon på frågor och utmaningar, både från anställda och från ledning. Genom Finfa och den lokala kontaktpersonen Julia har Lotta fått tydlig vägledning och tryggt stöd i viktiga frågor.

"Både vi på HR, första linjens chefer och våra skyddsombud har fått värdefull kunskap genom samarbetet med Finfa", säger Lotta.

Åbro Bryggeri är ett välkänt varumärke och företag för de flesta. Bryggeriet grundades 1856, och i fyra generationer har företaget ägts av samma familj. Åbro har hela tiden växt och utvecklats. Idag består företaget av 243 anställda, varav drygt 200 arbetar i Vimmerby. Lotta Samuelsson är en av dessa. Tillsammans med sina HR-kollegor arbetar hon dagligen med att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö, fungerande rutiner och kunskap om försäkringar och pension. Hennes uppdrag är brett och omväxlande, och hon berättar att det kan vara skönt med stöd och råd.

"När jag behöver hjälp kan jag helt enkelt ringa upp min kontaktperson på Finfa, Julia. Hon är pedagogisk och tydlig. Finfa granskar inte vårt arbete, utan kommer med input och stöd", berättar Lotta.

Lotta och hennes kollegor har fått hjälp av Finfa på flera områden. Bland annat har HR-avdelningen och cheferna fått hjälp att se över rutinen för anmälan av arbetsskada. Finfa har också hjälpt till att förklara anmälningsprocessen och vad som är viktigt att tänka på.   

"Arbetsskador och hur de ska behandlas kan vara lite snårigt, men det är samtidigt ett jätteviktigt område att ha koll på. Finfa hjälpte oss att reda ut vad som ska anmälas och till vem", säger Lotta.

Julia och hennes kollegor på Finfa erbjuder rådgivning och stöd kring kollektivavtalade försäkringar och pension. De flesta arbetsplatser stöter titt som tätt på frågeställningar som kan vara svåra att besvara. Då ska det vara enkelt att nå Finfa för att få svar på sina frågor – därför finns de lokala försäkringskonsulterna.

"Det är viktigt för oss att vi är enkla att nå. Vi som arbetar som försäkringskonsulter på Finfa är alltid bara ett telefonsamtal bort. Samtidigt kommer vi gärna ut till arbetsplatsen och informerar, och vi anordnar regelbundet webinars med olika teman. Vi finns till för att hjälpa arbetsgivaren", förklarar Julia på Finfa.

Lotta avslutar med att framhålla ett enkelt men viktigt stöd som varit till stor nytta för Åbro: Finfas checklistor för arbetsgivare.

"Vi har också använt Finfas checklistor för till exempel anställning efter 65 och anmälan av arbetsskada. Det är toppen att kunna titta på listorna och dubbelkolla så att alla steg genomförs", avrundar Lotta.

Om Åbro Bryggeri

Åbro Bryggeri är Sveriges äldsta familjebryggeri och ett av Europas modernaste. Åbro Bryggeri ligger i Vimmerby och har sedan 1856 bryggt öl med vatten från en och samma källa. Åbro Bryggeri har cirka 265 medarbetare och omsätter drygt 1063 miljoner kronor per år. Åbro Bryggeri brygger ett flertal ölsorter såsom Åbro Original, Bryggmästarens, Småland, KUNG och BRON m.fl. Åbro Bryggeri erbjuder även en bred produktportfölj med bl.a. vin, sprit, läsk, cider och vatten. Rekorderlig Cider är en starkt växande exportprodukt, och idag uppgår exporten till ca 40 % av Åbros försäljning. På taket på Åbro Bryggeri finns en 3500 kvm stor solcellsanlägggning.

Mer information på www.abro.se