Kom i håg att rapportera de anställdas löneförändringar

Löneförändringar, vid till exempel lönerevision, kan påverka ditt företags totala lönesummor och därmed premierna för de kollektivavtalade försäkringarna. Det är därför viktigt att rapportera rätt löneuppgifter till Fora och Collectum.

Du ska rapportera aktuella löneuppgifter för dina anställda arbetare till Fora och för anställda tjänstemän till Fora och Collectum.

Finfas checklistor hjälper dig att göra rätt.