Premier för arbetarnas försäkringar 2019

Nästa års premier för arbetarnas kollektivavtalade försäkringar och Avtalspension SAF-LO är klara.

Fora administrerar och fakturerar arbetarnas kollektivavtalade försäkringar samt två av tjänstemännens försäkringar. Här är premierna för nästa år:

Foras prislista 2019