En film om hur du tecknar kollektivavtalad försäkring

Se vår korta film om hur du som arbetsgivare tecknar kollektivavtalad försäkring och pension för de anställda.

Filmen beskriver hur du tecknar försäkringar för både arbetare och tjänstemän.

Se filmen