Karensavdrag ersätter karensdagen

Den första januari 2019 kommer karensdagen i sjukförsäkringen och sjuklönelagen att ersättas av ett karensavdrag.

Karensavdraget kommer att vara 20 procent av den sjuklön som den anställda beräknas få under en genomsnittlig vecka. Det motsvarar beloppsmässigt den nuvarande karensdagen och innebär en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro.

Med hänsyn till variationer mellan branscher på arbetsmarknaden får beräkningen av sjuklönens storlek och karensavdraget närmare bestämmas genom kollektivavtalet. För mer exakt information om hur karensavdraget beräknas rekommenderar vi att du vänder dig till ditt arbetsgivarförbund.

Mer information om karensavdraget finns hos Försäkringskassan.