Sänkt kostnad för premien till Avtalspension SAF-LO

Premien för arbetarnas Avtalspension SAF-LO sänks även för 2018.

2018 kommer du som arbetsgivare att betala 4,3 procent i premie för Avtalspension SAF-LO, mot normalt 4,5 procent, på lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. Sänkningen på 0,2 procent gäller från 1 januari 2018, men kommer först att synas på fakturan från Fora senare i vår. När säkningen genomförs på fakturan krediterar Fora arbetsgivaren för årets tidigare inbetalningar.

Sänkningen finansieras av ett överskott som finns i kapitalet i den gamla avvecklade pensionsplanen för arbetare (STP-planen).

Läs mer

2018 års premier för kollektivavtalad försäkring och pension.