Kom i håg att anmäla nya löner vid lönerevision

Vid löneförändringar är det viktigt att du anmäler in de nya lönerna till Fora och Collectum. Vår guide hjälper dig med vad du ska göra och tänka på.

Lönerevision och löneförändringar för de anställda kan påverka företaget totala lönesummor och därmed premierna för de kollektivavtalade försäkringarna. Olika rutiner gäller för lönerapportering av anställda arbetare och tjänstemän med ITP 1 eller ITP 2.