Alecta ändrar premierna för ITP 2

Den 1 mars 2017 höjs premien för den förmånsbestämda ålderspensionen ITP 2 när det gäller nyteckning och vid löneökningar. Samtidigt sänks familjepensionspremien.

Enligt Alecta är höjningen en anpassning till längre förväntad livslängd och rådande lågräntemiljö. För  ITP 2 ålderspension höjs premien med i genomsnitt 15 procent. Ändringen gäller endast vid nyteckning för nyanställda och om en anställd får en löneökning. Premien för befintliga försäkringar i Alecta påverkas inte eftersom de är garanterade.

Höjningen omfattar också förmånsbestämda avgångspensioner. Premien för familjepensionen sänks med som mest 13 procent.

Du hittar mer information om de ändrade premierna hos Alecta.