Sänkt kostnad för arbetarnas tjänstepension

Premien för arbetarnas tjänstepension Avtalspension SAF-LO kommer att sänkas även 2017.

För 2017 kommer du som arbetsgivare att betala 4,25 procent i premie för Avtalspension SAF-LO, mot normalt 4,50 procent, på lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. Sänkningen gäller från 1 januari 2017, men kommer att synas på fakturan från Fora senare i vår. När säkningen genomförs på fakturan krediterar Fora arbetsgivaren för årets tidigare inbetalningar.

Sänkningen finansieras av ett överskott som finns i kapitalet i den gamla avvecklade pensionsplanen för arbetare (STP-planen).

Här finns 2017 års premier för de kollektivavtalade försäkringarna.