Förhandlingar om omställning avslutade

Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett nytt omställningsavtal har avlutats eftersom parterna inte var eniga.

Syftet med förhandlingen var att anpassa omställningsavtalet för tjänstemän till en arbetsmarknad som ständigt förändras. Svenskt Näringsliv har i förhandlingen velat satsa stort på kompetensutveckling för både anställda som vill kompetensuteckla sig och för uppsagda. Inom PTK har man inte varit eniga om hur ett framtida omställningsavtal ska se ut och därför avslutades förhandlingen.