Försäkringspremier 2015

Nu är 2015 års premier för de kollektivavtalade försäkringarna klara.

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna och betala försäkringar och tjänstepension för sina anställda. För arbetare tecknar man försäkringar och tjänstepension hos Fora och för tjänstemän tecknar man både hos Fora och Collectum. Här ser du en sammanställning över 2015 års försäkringspremier för arbetare och tjänstemän.