Utland

Vi beskriver hur socialförsäkringen och de kollektivavtalade försäkringarna gäller vid när en anställd tjänstgör utomlands för arbetsgivarens räkning. Du kan också läsa om vad som gäller när utländska företag bedriver tillfällig verksamhet i Sverige.

Kollektivavtalad försäkring

Här kan du läsa om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet  gäller för arbetare och tjänstemän vid utlandstjänstgöring.

Socialförsäkringen

Här kan du läsa om vad som gäller för det allmänna försäkringsskyddet, socialförsäkringen, vid utlandstjänstgöring.

Tillfällig verksamhet i Sverige

Här kan du läsa om vad som gäller för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige. Med tillfällig verksamhet menas att företaget avser bedriva verksamhet i Sverige i högst 12 månader.