Avtalsgruppsjukförsäkring AGS för arbetare

När en anställd inte kan arbeta på grund av sjukdom kompletterar Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) den allmänna sjukförsäkringen. Premien för AGS betalas av arbetsgivaren till Fora. AFA Försäkring betalar ut ersättningen till den anställda.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

AGS kompletterar sjukpenning och aktivitets- och sjukersättning från Försäkringskassan.

Dag 15-360: Dagsersättning från AGS

Dag 15-360 får den anställda cirka 80% av lön i sjukpenning från Försäkringskassan. Utöver sjukpenningen betalas Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) ut med cirka 10% av lönen. Sjukpenning och AGS dagsersättning betalas ut på inkomster upp till 8 prisbasbelopp. Efter dag 360 i en sjukperiod lämnas ingen dagsersättning från AGS. Vid 3/4, 1/2 och 1/4 sjukpenning lämnas motsvarande dagsersättning från AGS.

Ansökan om dagsersättning AGS

Arbetaren gör en anmälan hos AFA Försäkring. Därefter får arbetsgivaren  ett meddelande om att bekräfta anställningen hos AFA Försäkring. Även arbetsgivaren kan göra denna anmälan åt den anställda hos AFA Försäkring.

Månadsersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

När aktivitets-/sjukersättning utges, beräknas ersättningen från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomstens storlek vid insjuknandet. Ersättningen betalas som längst ut till 65 års ålder.

Ersättningsnivån är cirka:

  • 15 procent på lön upp till 321 000 kr/år
  • 65 procent på lön mellan 7,5 och 20 prisbasbelopp
  • 32,5 procent på lön mellan 20 och 30 prisbasbelopp

Ersättningens storlek 

sjukdom-ags-arbetare.png

*Karensavdrag ska göras motsvarande 20% av den genomsnittliga sjuklönen per vecka.
**Betalas ut på lönedelar upp till 321 000 kronor per år.

Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO

I Avtalspension SAF-LO ingår en premiebefrielseförsäkring. För arbetsgivarens del innebär detta att företaget betalar lägre eller inga premier alls exempelvis när den anställda är sjukskriven. Premiebefrielsen betalar premier till arbetarens ålderspension i proportion till frånvaron vid:

  • sjukskrivning från dag 15
  • föräldrapenning vid barns födelse i maximalt 13 månader
  • graviditetspenning

Den anställda arbetaren ansöker om premiebefrielseförsäkringen hos AFA Försäkring.

Rehabiliteringsstöd

Svenskt Näringsliv och LO har genom den gemensamma AGS-fonden avsatt pengar till individuell rehabilitering. Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaderna när någon av dina anställda arbetare genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Det gäller även insatser som görs i förebyggande syfte.

Den anställda måste omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) eller av efterskydd i försäkringen. Rehabiliteringsbehovet ska vara styrkt och framgå av en plan som är upprättad av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Arbetslivsinriktade insatser

AFA Försäkring bedömer i varje enskilt ärende om kostnaden för den aktuella rehabiliteringsåtgärden kan betalas.

Förebyggande insatser

Ersättning för en insats som görs i förebyggande syfte kan betalas vid till exempel:

  • under den tid då Försäkringskassan betalar förebyggande sjukpenning
  • vid behandlingssamtal
  • vid missbruks- eller beroendebehandling.

Ansökan

Ansökan om rehabiliteringsstöd skickas in av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen till AFA Försäkring. För utförliga villkor och ansökan kan du läsa mer hos AFA Försäkring.