Sjukdom

Vid sjukdom kommer ersättningen till den anställda ofta från olika håll. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön och Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning. De kollektivavtalade försäkringarna ger anställda möjlighet att få kompletterande ersättningar. Den anställda kan även ha en frivillig privat sjukförsäkring.

 
Kollektivavtalad försäkring

Arbetsgivare med kollektivavtal betalar en kompletterande sjukförsäkring för sina anställda. I det privata näringslivet kallas den Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för arbetare och ITP sjukpension för tjänstemän.

Arbetare Tjänstemän
 
Allmän sjukförsäkring

Den allmänna sjukförsäkringen finansieras genom den arbetsgivaravgift som arbetsgivaren betalar. Arbetsgivaren betalar sjuklön till en anställd de första 14 sjukdagarna. Försäkringskassan  ansvarar för utbetalning av sjukpenning och sjukersättning efter de 14 första sjukdagarna.

Privat

En anställd kan själv teckna och betala för en kompletterande sjukförsäkring i valfritt försäkringsbolag.