Premiebefrielseförsäkring ITP 2 tjänstemän

I ITP 2 ingår en premiebefrielseförsäkring som gäller vid sjukdom.

Så fungerar premiebefrielseförsäkringen

För arbetsgivaren innebär premiebefrielseförsäkringen att du betalar lägre eller inga premier alls när den anställda är sjukskriven och den anställda går inte miste om några inbetalningar till sin tjänstepension.

Premiebefrielseförsäkringen gäller till och med månaden innan den anställda fyller 65 år. 

Den anställda måste beviljas ersättning från Försäkringskassan och du som arbetsgivare ska göra en anmälan till Collectum för att premiebefrielseförsäkringen ska gälla. 

Arbetsgivaren blir helt premiebefriad när: 

  • En anställd är sjuk till 25 procent eller mer
  • En anställd är sjuk längre än 90 dagar eller mer
  • En anställd är sjuk mer än samman­lagt 105 dagar under en 12-månadersperiod

Sjuk en längre tid 

Om den anställda blir sjukskriven en längre tid (90 dagar och mer) måste Alecta först besluta om ITP 2 sjukpension för att premiebefrielsen ska fortsätta att gälla. Om det beslutas att försäkringarna ska gälla fortsätter premiebefrielsen så länge den anställda är sjuk och Försäkringskassan betalar ut ersättning. Den anställda fortsätter att tjäna in till sin ålderspension och behåller det övriga försäkringsskyddet, dock längst till 65 årsdagen. 

Arbetsgivaren blir också helt premiebefriad för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) om den anställda är sjukskriven i mer än 90 dagar. Det gäller även om sjukskrivningen är på deltid, dock minst 25 procent. Har ni valt annan TGL-försäkringsgivare än Alecta görs anmälan direkt till det bolaget.