Premiebefrielseförsäkring ITP 1 tjänstemän

I ITP 1 ingår en premiebefrielseförsäkring som gäller både vid sjukdom och föräldraledighet. 

Så fungerar premiebefrielseförsäkringen

För arbetsgivaren innebär premiebefrielseförsäkringen att du betalar lägre eller inga premier alls när den anställda är sjukskriven eller föräldraledig och den anställda går inte miste om några inbetalningar till sin tjänstepension.

Premiebefrielseförsäkringen gäller från och med den månad som den anställda fyller 25 år och som längst till och med månaden innan hen fyller 65 år. 

Den anställda måste beviljas ersättning från Försäkringskassan och du som arbetsgivare ska göra en anmälan till Collectum för att premiebefrielseförsäkringen ska gälla. 

Som arbetsgivare betalar du en lägre eller ingen premie alls när: 

  • En anställd är sjukskriven mer än 14 dagar
  • En anställd är föräldraledig och har föräldrapenning
  • En anställd är föräldraledig för vård av eget barn och får tillfällig föräldrapenning

Premiebefrielsen är proportionell till graden av arbetsoförmåga. Om den anställda är sjuk i mer än 14 dagar eller är föräldraledig (även vid vård av sjukt barn) betalar du en lägre premie. Är den anställda borta helt och hållet från jobbet kan både lönen och premien bli 0 kronor.  

Sjuk en längre tid 

Om den anställda blir sjukskriven en längre tid (90 dagar och mer) måste Alecta först besluta om ITP 1 Sjukpension för att premiebefrielsen ska fortsätta att gälla.  Om det beslutas att försäkringarna ska gälla, fortsätter premiebefrielsen så länge den anställda är sjuk och Försäkringskassan betalar ut ersättning. Den anställda fortsätter att tjäna in till sin ålderspension och behåller det övriga försäkringsskyddet, dock längst till 65 årsdagen. 

Arbetsgivaren blir också helt premiebefriad för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) om den anställda är sjukskriven i mer än 90 dagar. Det gäller även om sjukskrivningen är på deltid, dock minst 25 procent. Har ni valt annan TGL-försäkringsgivare än Alecta görs anmälan direkt till det bolaget.