Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO arbetare

Premiebefrielseförsäkringen tar över arbetsgivarens inbetalningar till Avtalspension SAF-LO under den tid den anställda får sjukpenning, sjukaktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, samt föräldrapenning och graviditetspenning. 

Så fungerar premiebefrielseförsäkringen

Premiebefrielseförsäkringen är en del av Avtalspension SAF-LO och gäller för företagets arbetare. Försäkringen börjar gälla från den månad den anställda fyller 25 år och omfattas av Avtalspension SAF-LO. 

För att få pengar inbetalda till sin Avtalspension SAF-LO ska den anställda ha någon av följande ersättningar från Försäkringskassan: 

  • sjukpenning 
  • rehabiliteringspenning 
  • sjuk- eller aktivitetsersättning 
  • arbetsskadelivränta 

När en anställd anmäler sjukdom eller arbetsskada till AFA Försäkring, görs automatiskt en ansökan om premiebefrielseförsäkring. 

Detsamma gäller när den anställda ansöker om föräldrapenningtillägg hos AFA Försäkring. Det går också att ansöka om ersättning från premiebefrielseförsäkringen vid föräldraledighet, utan att ha föräldrapenningtillägg.