Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielse innebär att vid vissa händelser betalas den anställdas ålderspension och eventuellt familjeskydd av premiebefrielseförsäkringen. Det kan till exempel gälla när den anställda är sjuk eller föräldraledig.

Avtalspension SAF-LO arbetare

Premiebefrielseförsäkringen tar över arbetsgivarens inbetalningar till Avtalspension SAF-LO under den tid den anställda får sjukpenning, sjukaktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, samt föräldrapenning och graviditetspenning. 

ITP 1 tjänstemän

I ITP 1 ingår en premiebefrielseförsäkring som gäller både vid sjukdom och föräldraledighet. För arbetsgivaren innebär det att du betalar lägre eller inga premier alls när den anställda är sjukskriven eller föräldraledig. 

ITP 2 tjänstemän

I ITP 2 ingår en premiebefrielseförsäkring som gäller vid sjukdom. För arbetsgivaren innebär det att du betalar lägre eller inga premier alls när den anställda är sjukskriven.