Premiebefrielseförsäkring

Vad betyder premiebefrielse?

Svar

Premiebefrielse eller premiebefrielseförsäkring innebär att vid vissa händelser betalas den anställdas ålderspension och eventuellt familjeskydd av premiebefrielseförsäkringen. Du som arbetsgivare blir helt eller delvis premiebefriad.

Premiebefrielseförsäkringen kan till exempel gälla vid sjukdom, föräldrapenning, graviditetspenning och vid vård av barn (tillfällig föräldrapenning).

Läs mer om vad som gäller angående premiebefrielse för Avtalspension SAF-LO för arbetareITP 1 och ITP 2 för tjänstemän.