Arbetsskada vid arbete hemifrån/distansarbete

Gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) när en anställd jobbar hemifrån?

Svar

Ja, Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) gäller vid arbete för arbetsgivarens räkning i den anställdas hem. Skadan måste bevisligen ha ett direkt samband med arbetet.

Läs vår checklista som beskriver vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd råkat ut för en arbetsskada.