Föräldraledighet

Vid föräldraledighet vid barns födelse eller adoption kan den anställda få ersättning från olika håll. Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning. Anställda arbetare kan genom den kollektivavtalade försäkringen Föräldrapenningtillägg (FPT) få en kompletterande ersättning.

Kollektivavtalad försäkring

Arbetsgivare med kollektivavtal för arbetare betalar en kompletterande föräldraförsäkring. Försäkringen heter Föräldrapenningstillägg (FPT) och gäller endast för arbetare. Motsvarande försäkring finns inte för tjänstemän. I vissa kollektivavtal för tjänstemän ska arbetsgivaren betala föräldralön. Information om detta ges av ditt arbetsgivarförbund.

Arbetare

Allmän föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen gör det ekonomiskt möjligt för föräldrar att vara hemma med sitt barn i samband med dess födelse och till och med att barnet fyller 12 år. Den allmänna föräldraförsäkringen finansieras genom den arbetsgivaravgift som arbetsgivaren betalar och administreras av Försäkringskassan.

Privat

I dag finns det inte någon privat försäkring som kompletterar föräldrapenningen.