ITP 1 vid dödsfall tjänstemän

Inom ITP 1 har tjänstemän möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd som betalas ut till förmånstagare vid dödsfall. På pensionsbeskedet som den anställda får från Collectum framgår om återbetalningsskydd och familjeskydd valts.

Återbetalningsskydd

Den anställda kan välja återbetalningskydd för sin ålderspension ITP 1, vilket innebär att intjänad pension betalas ut till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Återbetalningsskydd betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder. Den anställda väljer återbetalningsskydd hos Collectum.

Familjeskydd

Den anställda kan också komplettera sin ålderspension ITP 1 med ett familjeskydd som betalas ut med 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år i 5, 10, 15 eller 20 år vid dödsfall före 65 års ålder.

Familjeskydd betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder. Utbetalning av familjeskyddet görs dock inte längre än till att den avlidne skulle ha fyllt 70 år. Premien för familjeskyddet, som bestäms för ett år i taget, reducerar premien till ålderspensionen och är åldersberoende, vilket innebär att premien ökar med åldern. Den anställda väljer familjeskydd hos Collectum.

Hälsodeklaration

Vid tecknande av efterlevandeskydd finns ett regelverk när hälsodeklaration krävs.