Dödsfall

Vid dödsfall kan efterlevande få ersättningar från flera olika håll. Från Pensionsmyndigheten kan efterlevande få efterlevandepension. Genom de kollektivavtalade försäkringarna kan den anställda ha efterlevandeskydd och familjepension. Den anställda kan också teckna frivilliga efterlevandeförsäkringar.

Kollektivavtalad försäkring

Inom de kollektivavtalade tjänstepensionerna Avtalspension SAF-LO och ITP  finns möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd som betalas ut till förmånstagare vid dödsfall. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som betalas ut med ett engångsbelopp om den försäkrade avlider.

Arbetare

Tjänstemän

Allmän efterlevandepension

De efterlevande kan få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepensionen består av barnpension, omställningspension och garantipension samt änkepension.

Den allmänna efterlevandepensionen finansieras bland annat genom arbetsgivaravgiften som arbetsgivaren betalar in. 

Privat

En anställd kan teckna och betala för en kompletterande efterlevandeförsäkring/livförsäkring i valfritt försäkringsbolag.