Avtal och villkor

Här hittar du avtal och villkor för de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn.