Arbetsskada

Vid en arbetsskada kan den anställda få ersättning från olika håll. Arbetsgivaren anmäler alla arbetsskador till Försäkringskassan som i vissa fall betalar ut ersättning. Den kollektivavtalade försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger anställda möjlighet till olika ersättningar. Den anställda kan även ha en frivillig privat olycksfallsförsäkring.

Kollektivavtalad försäkring

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller för både arbetare och tjänstemän. Försäkringen kan ge en kompletterande ersättning när en anställd råkar ut för en arbetsskada.

Arbetare och tjänstemän

Allmän arbetsskadeförsäkring

Den allmänna arbetsskadeförsäkringen finansieras genom den arbetsgivaravgift som arbetsgivaren betalar och administreras av Försäkringskassan.

Privat

En anställd kan självfallet teckna och betala för en kompletterande olycksfallsförsäkring i valfritt försäkringsbolag.