Arbetsbrist

Vid arbetsbrist kan den som blivit uppsagd få ersättningar från flera olika håll. En uppsagd kan få ersättning genom arbetslöshetsförsäkringen, så kallad A-kassa. Kollektivavtalens försäkringar ger den som är uppsagd ett extra stöd vid omställning. Den anställda kan också teckna frivilliga inkomstförsäkringar.

Kollektivavtalad försäkring

I de kollektivavtalade försäkringspaketen inom det privata näringslivet finns en omställningsförsäkring för arbetare och ett omställningsavtal för tjänstemän.

Omställningsförsäkringen för arbetare innefattar ett Omställningstöd genom Trygghetsfonden TSL och ett Avgångsbidrag (AGB).

Omställningsavtalet för tjänstemän innefattar ett Omställningsstöd och Avgångsersättning (AGE) genom omställningsorganisationen TRR.

Arbetare

Tjänstemän

Allmän arbetslöshetsförsäkring

De olika A-kassorna betalar ut arbetslöshetsersättning. Ersättningen finansieras genom bland annat av arbetsgivaravgiften.

Privat

En anställd kan själv teckna och betala för en kompletterande inkomstförsäkring.