Arbete efter 65 år arbetare

Här ser du vilket försäkringsskydd som gäller när arbetare fortsätter att jobba efter fyllda 65 år.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller oavsett ålder. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Avtalspension SAF-LO

Pension tjänas in till och med månaden innan 65 år. Om överenskommelse gjorts mellan arbetsgivare och anställd, kan betalning till Avtalspension SAF-LO göras efter 65-årsmånaden. Arbetsgivaren fortsätter då att rapportera lönen till Fora. Premiebefrielseförsäkringen gäller fram till att den anställda fyller 65 år.

Omställningsförsäkring

Omställningsförsäkringen gäller fram till att den anställda fyller 65 år. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Avtalsgruppsjukförsäkring

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) gäller fram till 65 år. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) gäller så länge den anställda fortsätter att arbeta, under förutsättning att han eller hon inte efter 65 års ålder är frånvarande mer än 90 dagar i följd. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Deltidspension

Inom vissa avtalsområden ska premie för deltidspension betalas även efter 65 år. Mer information finns på Foras hemsida: