Allmän försäkring vid arbete efter 65 år

Fler väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Här ser du vilka försäkringar och regler som gäller enligt lagen.

Avgångsskyldighet vid 68 år

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har anställda avgångsskyldighet vid 68 års ålder. Vid denna ålder avslutas anställningen med ett förenklat förfarande. Vid frågor om LAS, kontakta ditt arbetsgivarförbund.

Arbetsgivaravgifter – lägre avgift

Det år en anställd fyller 65 år betalas full arbetsgivaravgift. På ersättning till anställda som vid årets ingång har fyllt 65 år betalas en lägre arbetsgivaravgift.

Sjukdom – vissa begränsningar

Sjuklönelagen gäller under anställning utan åldersgräns. Sjukpenning utbetalas med vissa begränsningar; för den som fyllt 65 år och haft sjukpenning i 180 dagar kan Försäkringskassan pröva fortsatt rätt till sjukpenning. Har den anställda fyllt 70 år betalas sjukpenning ut sammanlagt i längst 180 dagar. Sjukersättning utbetalas inte efter 65 år.

Arbetsskadeförsäkring – gäller under anställning

Den allmänna arbetsskadeförsäkringen gäller under anställning. Livränta kan utbetalas till och med 67 års ålder.

Ålderspension – ingen begränsning

De anställda fortsätter att tjäna in till den allmänna ålderspensionen, oavsett ålder, så länge de har pensionsgrundande inkomst. Det här gäller för personer födda 1938 och senare. De som är födda 1937 och tidigare tjänar inte in ytterligare ålderspension.

Arbetslöshetsförsäkring – 65 år

Den allmänna arbetslöshetsförsäkringen gäller längst till 65 år.